Wpisowe
Jednorazowa, bezzwrotna opłata przy podpisywaniu umowy.
300 zł
  • Opłata wpisowa pokrywa koszty ubezpieczenia dziecka 

Do 5 godzin
Opłata miesięczna stała nie podlega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w żłobku.
550zł
+
wyżywienie
  • Bezpłatna adaptacja

  • Całodzienna opieka

  • Zajęcia dodatkowe

Do 10 godzin
  • Bezpłatna adaptacja

  • Całodzienna opieka

  • Zajęcia dodatkowe

720zł
+
wyżywienie
Opłata miesięczna stała nie podlega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w żłobku.
Cennik
Pobyt dziecka w Żłobku po godzinie 17.00 wymaga wcześniejszego uzgodnienia a odpłatność wynosi 40,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Opłat za żłobek należy dokonywać z góry do 12-go dnia każdego miesiąca wyłącznie na konto bankowe 68 1050 1520 1000 0097 2815 0070 podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy płatność. 
Bajkowy Zamek
ul. 11 Listopada 98
62-030 Luboń